Friday, 23 December 2011

Lawang Sewu

Gdung Lawang Sewu ( ndisik ndek jaman kolonial iki jeneng e Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij - NIS)
Siji iki di sketch tko plataran njero (inner court). Buku gambar A4 karo 0.4 drawing pen.

2 comments: