Tuesday, 27 July 2010

Truck

Iki tak gambar tanggal 16 April 2010. Teknisi loro lagi dandan, cockpit truck sing iso dijungkirke nggo akses nang bagian mesin.

Iki tak gambar tanggal 16 April 2010
Pas dijungkir ngene koyone truck iki lagi nggolek opo ngono nang lemah.

Yen iki tak gambar mau awan 27 juli 2010.

Nang ngarepan kantor ku sing ono ing Kawasan Industri Wijaya Kusuma mben dino okeh banget truck sing parkir lan liwat ... truck sing nggowo kontainer macem macem ukuran ko 20feet, 40feet lan ug o 40 feet hicube. Nanging sing mesti parkir sak nggon enggon kuwi truck e Gudang Yamaha sing pas ning ngarep kantorku. Yen awan pas jam istirahat aku sok nggabar truck truck kuwi. Iki beberapa sketsa kuwi ...

No comments:

Post a Comment