Sunday, 20 June 2010

Kios Stempel


Kios Stempel ing Dalan Pemuda Semarang. Lokasine pas ing ngarep e hotel Bahagia. Amergo panggonane sing madep ngulon kios iki yen wis awan lan sore njur dadi kepanasen keno srengenge. Sket iki tak gambar awan iki mau (20 Juni 2010). Cuacane cerah banget tur panas e gak karuan.

No comments:

Post a Comment